Как да помогнете на учениците да се фокусират върху ученето, а не върху оценката

Капанът на оценяването
Въпросите, които си задават учениците, когато имат задание, ни казват много. Колко дълго трябва да бъде? Как да получа шестица? Кога е крайният срок? Тези въпроси са свързани с оценката, а не с резултатите от ученето. Те показват капанът на оценяването или фокусът върху това какво трябва да се направи за добра оценка вместо “Какво ще науча от тази задача?”.

Практиките на оценяване учат младежите, че целта е оценката. Да се измъкнем от този капан означава да преминем към начин на обучение, който е съсредоточен върху уменията, които искаме да проверим. Образователните експерти Грант Уигинс и Джей МакТай наричат това “обратен дизайн”. Обратният дизайн е насочен към демонстриране на умения и експертно учене. По този начин, отнемаме фокуса от това какъв резултат се очаква и го насочваме към самия процес на учене.

3 причини да се фокусирате върху процеса, а не върху резултата.


 1. Намаляване на стреса и тревожността. В ума на много ученици оценката е всичко. Всяко закъснение, всяка петица, всяка грешка е равна на провал. Да виждат “провала” по този начин пречи на уменията им да учат. Нуждите на учениците варират, но едно е сигурно - стресът влияе на мисленето и паметта. За щастие, можете да значително да го намалите като приложите някои от практиките на образователния консултант, Кейти Мартин, :
  • Поощрявайте кооперативността и подкрепата.
  • Поставяйте ясни и прости очаквания.
  • Окуражавайте поставянето на постижими и реалистични цели.
  • Свържете ученето и оценяването със значими преживявания.
  • Давайте свобода и избор.
  • Позволявайте няколко опита и преработвания за задачите.
 2. Развийте експертни ученици. Авторът Джон Спенсър различава два вида цели в ученето - цели на резултата и цели на процеса. Според него целите на процеса развиват навици у учениците и им помагат да се превърнат е мотивирани, знаещи,  изобретателни и целенасочени експертни учащи. За да насърчим експертното учене, е необходимо да увеличим възможностите за поставяне на цели и рефлексия. Учениците трябва да получават постоянна обратна връзка как се справят, да обмислят наученото и дали са постигнали целите на урока. А оценките са част от този процес, но не са всичко.
  Наблягането на процеса на учене може да се подпомогне по няколко начина:
  • Оценяването на проектите на етапи и обратна връзка от учителя и връстниците
  • Даване на избор на учениците как да демонстрират наученото според собствените си силни страни
  • Гъвкавост и изслушване на предложенията на учениците за проектите, средствата и крайните резултати
  • Включване на учениците в оценяването на техния прогрес
 3. Оценявайте това, което е важно. Определете какво искате да постигнат учениците, за да знаете откъде да започнете. Създайте заданията, активностите и материалите крайните целите на ученето. Обратният дизайн намалява оценките и подобрява резултатите, тъй като премахва безсмислените задачи и помага на младежите да се съсредоточат върху най-важното.
  Добре е да се оценява само това, което е от значение в конкретния случай :
  • Ако не можете да го видите, не го оценявайте. Давайте обратна връзка за креативност,  усилие и кооперативност, за да подчертаете важността им.
  • Оценяване на изпълнителността: крайните срокове и форматирането не показват умението да се прилага наученото. Намерете начин да държите учениците отговорни без да намалявате оценката им.
  • Предразсъдъци на оценяващия: Избягвайте да оценявате по начин, който потвърждава собствените Ви предубеждения, например, как изглежда креативността. Използвайте правила с прости и измерими умения.


Оценките не показват умението да се мисли, пише или да се решават проблеми. Запомнете, че при оценяването по-малко е повече. По-малко, но целенасочени и гъвкави задания, намаляват стреса за всички и дават време за рефлектиране и по-дълбоко мислене, които от своя страна водят до по-добри резултати.
Добави към началния екран
Stemico
Stemico.bg
Откажи Добави