Faq


PBL - Project-Based Learning
Ученето чрез проекти е активен метод на обучение, основан на идеята, че децата учат най-добре, когато решават предизвикателство или проучват сложен въпрос. Този подход им позволява да развиват талантите си и да ги прилагат на практика, учи ги да работят в екип и подобрява комуникационните им умения.
 
STEM
STEM е подход в обучението, който обединява наука, технологии, инженерство и математика, за да събуди любопитството на децата в тези области. Интердисциплинарните и практически задачи развиват критично мислене, творчество и самостоятелност. По този начин децата се подготвят за кариера в професиите на бъдещето.

STEAM
STEAM методологията добавя изкуствата към науката, технологиите, инженерството и математиката. 
Тя развива въображението и креативността чрез комбиниране на точните науки и творческия процес в изкуството.

DIY - Do it yourself
Методът “Направи си сам” предоставя възможност на децата самостоятелно да създават и реконструират предмети без помощта на възрастен. Това насърчава постоянното търсене на знания и развиването на изследователския им дух.

NLP 
НЛП е метод в общуването, който помага на децата да се изразяват и да разбират по-добре себе си и другите. НЛП спомага за отключването на потенциала на децата и усъвършенстване на вербалната и невербалната им комуникация.

BLOOM
Таксономията на Блуум е йерархична класификация на когнитивни умения, необходими в обучението, която се използва от учители и ученици за поставяне и постигане на цели в обучението. Различните нива в таксономията описват различните начини на разбиране и боравене с информацията.   

SECI
SECI е модел за създаване на познание чрез интеракция между умения и информация и предаването на това познание на другите.

ADDIE
ADDIE е итеративен процес за създаване на обучения. Той включва в себе си пет фази на анализ, дизайн, разразботка, изпълнение и оценка на качеството и ефективността на обучението.

Design thinking
Дизайн мисленето е кръгов процес за решаване на сложни проблеми. Тази методология се фокусира върху опита и преживяването на човека, за да съчетае творчество и рационалност във вземането на решения.

Mindfulness
Способността да присъстваш осъзнато в настоящия момент. Въпреки че всеки от нас я притежава по рождение, различните майндфулнес практики променят функционирането на мозъка и начините ни на мислене.

Мисловни карти
Мисловните карти метод на учене и запомняне, който използва визуалното изобразяване като начин за структуриране на знания и идеи. Мисловните карти наподобяват диаграми, които използват думи, цветове и рисунки, за да организират информацията и идеите на децата. Те подпомагат по-бързото запомняне, като в същото време стимулират креативното мислене.
Добави към началния екран
Stemico
Stemico.bg
Откажи Добави