С какъв профил да кандидатствам?

Към списъка с 30 училища, който съставихме, прибавихме профилите за кандидатстване:

 

Училище

Профил

91. Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов"

Профил „Чужди езици“

 

 

Първа частна математическа гимназия

Профил „Математически“ - 2 паралелки

Профил „Природни науки“

 

 

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“

4 паралелки профил "Математически" с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика;

2 паралелки профил "Математически" с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика.

 

 

73. СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“

2 паралелки с профил НЕ, РЕ

1 паралелка с профил НЕ, ФЕ

1 паралелкa с профил НЕ, АЕ

 

 

164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“

първи чужд език испански и втори чужд език английски

първи чужд език испански и втори чужд език френски - 2 паралелки

първи чужд език испански и втори чужд език португалски

първи чужд език испански и втори чужд език италиански

 

 

Първа английска езикова гимназия

АЕ с немски - 2 паралелки

АЕ с френски - 2 паралелки

АЕ с испански - 2 паралелки

АЕ с руски - 1 паралелка

 

 

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

английски език, немски език, математика, физика и астрономия;

английски език, немски език, БЕЛ;

английски език, немски език,  биология и ЗО и химия и ООС ;

английски език, испански език, математика и география и икономика;

английски език, испански език, история и цивилизации, БЕЛ;

английски език, испански език, география и икономика и история и цивилизации;

английски език, руски език, математика, ИТ

 

 

9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

ФЕ с НЕ - 1 паралелка

ФЕ с АЕ - 3 паралелки

ФЕ с ИЕ - 3 паралелки

 

 

Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“

Профил „Математически“ с АЕ

Профил „Математически“ с АЕ

Профил „Математически“ с НЕ

Профил „Природни науки“ с АЕ

Профил „Природни науки“ с АЕ

Профил „Природни науки“ с НЕ

Профил „Икономическо развитие“ с АЕ

 

 

133. Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин”

Паралелка РЕ с АЕ - 2 паралелки

Паралелка ФЕ с РЕ

Паралелка АЕ с РЕ

 

 

Национална гимназия за древни езици и култури „Свети Константин Кирил Философ“

Три паралелки, които се сформират на база желани езици- немски, френски, италиански, английски, руски или испански език.

 

 

35. Средно езиково училище „Добри Войников“

3 паралелки с НЕ

1 паралелка с ФЕ

 

 

22. Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“

АЕ с ИЕ

АЕ с НЕ

ИЕ с АЕ - 3 паралелки

 

 

32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“

Паралелка АЕ с НЕ

Паралелка АЕ с ИЕ - 2 паралелки

Паралелка АЕ с ФЕ

Паралелка АЕ с РЕ

 

 

31. Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“

Паралелка АЕ с НЕ

Паралелка АЕ с ИЕ

Паралелка НЕ с АЕ

Паралелка ИЕ с АЕ

Математика и информатика

 

 

Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – София

Системно Програмиране”

Компютърни Мрежи”

 

 

18. Средно училище „Уилям Гладстон“

Паралелка с ангийски

Паралелка с арабски

Паралелка с корейски

Паралелка с френски

Паралелка с китайски

Паралелка с немски

 

 

134. Средно училище „Димчо Дебелянов“

Профил „Чужди езици”

Профил „Природни науки”

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

 

 

Национална финансово-стопанска гимназия

Икономика и мениджмънт”

Търговия”

STEM Икономическа информатика”

 

 

Национална търговско-банкова гимназия

Митническа и данъчна администрация”

Бизнес администрация”

Икономическа информатика”

 

 

157. Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“

Профил „Чужд език “ с интензивно изучаване на испански език - 5 паралелки

 

 

127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“

профил “Чужди езици” с първи чужд език английски и втори чужд език немски

профил “Чужди езици” с първи чужд език английски и втори чужд език ипански

STEM профил “Математически” с първи чужд език английски и втори чужд език френски

STEM профил “Природни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език испански 

STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език испански и втори чужд език английски 

 

 

51. Средно училище „Елисавета Багряна“

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Профил „Компютърен график”

Профил „Изобразително изкуство”

 

 

7. Средно училище „Св. Седмочисленици“

Чужд език - АЕ с немски, БЕЛ

Чужд език - АЕ с испански, БЕЛ

Чужд език - АЕ с френски, биология и ЗО

Софтуерни и хардуердни науки, информатика, ИТ, АЕ

 

 

Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

Системно програмиране

Приложно програмиране

Компютърна техника и технологии

Компютърни мрежи

Микропроцесорна техника

Промишлена електроника

 

 

119. Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“

Профил „Хуманитарни науки“

Профил „Природни науки“

Профил „Чужди езици“

 

 

12. СУ "Цар Иван Асен II"

Профил "Чужд език" АЕ с НЕ или РЕ

Профил "Чужд език" НЕ с АЕ или РЕ

Профил "Предприемачество", ФЕ и АЕ

 

 

1. СУ "Пенчо Славейков"

"Чужди езици" – ИЕ, АЕ, ИЦ, БЕЛ

"Чужди езици" – ИЕ, АЕ, БЕЛ, БЗО

"Чужди езици" – АЕ, ИЕ, ИЦ, БЕЛ

"Природни науки" – БЗО, ХООС, АЕ интензивно

 

 

2. СУ „Академик Емилиян Станев“

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Профил “Природни науки”

Профил “Предприемачески”

Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика

Профил "Обществени науки"

 

Добави към началния екран
Stemico
Stemico.bg
Откажи Добави