Подготовка за Национално външно оценяване по МАТЕМАТИКА – 7-ми клас

Запиши се
Ако Ви интересува друг период, моля свържете се с нас на телефон 0886 780 900

Здравейте, ученици!

Приветствам ви и ви каня заедно да се потопим в необятния магичен свят, който ще ни разкрие тайните на математиката за 7-ми клас.
Ще поемем курс заедно към вълнуващите открития и необятните хоризонти, които ще открием с изучаването на математика и ще разкрием различни техники и методи за прилагането им в реалния свят.
Ще се учим от света, който ни заобикаля и ще разберем с дружни усилия по забавен начин и чрез учене, че математиката е красива наука и е навсякъде около нас.

Списък с темите, включени в програмата, съобразени с програмата на МОН:

  • Темите по математика съдържат различни акценти:
  • Цели изрази
  • Уравнения
  • Неравенства
  • Основни геометрични фигури
  • Еднакви триъгълници
  • Успоредник
  • Построяване с линия и пергел
  • Елементи от вероятности и статистика

Всяка тема по математика съдържа уроци, задачи и практически упражнения.


1. Числа.Алгебра – Цели изрази, уравнения, неравенства

2. Фигури и тела – Основни геометрични фигури, еднакви триъгълници, успоредник, построяване с линия и пергел

3. Логически знания – Прилагане на знанията по алгебра и геометрия в познати и непознати ситуации, умения за логически връзки в математиката

4. Елементи от вероятности и статистика – Организиране и прилагане на данни в таблици и графики, интерпретиране на данни и правене на изводи от таблици и графики

5. Моделиране – моделиране на формули, алгебрични изрази, уравнения и неравенства

6. Преговор – цели изрази, тъждествени преобразувания и пресмятане стойност на цял израз

7. Преговор – построяване на геометрични обекти, описани в основните построителни задачи

8. Преговор – преценяване вярност и рационалност в конкретна ситуация и умение да обосновава изводи, използва множества от данни за отговаряне на въпроси и решаване на задачи
Запиши се
Ако Ви интересува друг период, моля свържете се с нас на телефон 0886 780 900

Твоят ментор е

Филип Шабански

Филип Шабански

Здравейте! Казвам се Филип Шабански и съм учител по математика от 8 години. Завършил съм бакалавър по Мениджмънт със специалност финанси в Аделфай Юнивърсити в Ню Йорк,САЩ.

Започнах кариерата си в „Британско училище в София“ като учител по математика и класен ръководител. След три годишен период отворих собствена занималня „Академия Шабански“, където помагах на учениците да се подготвят ежедневно по общообразователни предмети заедно с допълнителна работа по математика и английски език.

Разнообразният ми професионален опит предоставя възможността да комбинирам методи от различни международни образователни системи, които се прилагат успешно в цял свят и излизат от рамките на общоовъзприетите методи на обучение на съвременното училище. Този опит и моите лични характеристики в комбинация с интерактивни и интересни уроци ще спомогнат за цялостното обогаяването на знанията и уменията по математика на моите ученици.
Добави към началния екран
Stemico
Stemico.bg
Откажи Добави