Клуб „Журналист“

">

Обучението се състои от 14 модула, в които участниците се запознават с практическата страна на журналистическата работа. Теоретичните дисциплини оставяме за тези от тях, които решат впоследствие да изберат журналискиката за своя професия.

Всеки сегмент от курса по журналистика се състои от три части – теория, практика, анализ на свършената работа.
Изключение правят първият и последният сегмент.
-

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Въведение в курса по журналистика.
Практическа част: представяне.
Теория: Основни принципи и цели на журналистиката. Анализ, събиране на информация, създаване и представяне на новините чрез различни медии: електронни, онлайн и печатни. Курсистите ще се запознаят с основните видове и жанрове - фотожурналистика и документална журналистика, репортажи и писане.
Видове периодични печатни издания – всекидневници, седмични, месечни и годишни издания. Видове вестници според аудиторията. Видове вестници според техния формат. Кратка история на журналистиката в България.

МОДУЛ ФОТОЖУРНАЛИСТИКА

Не е нужна специална техника, освен камерата на телефона.

1. „Разчупване на леда“
Теория: Насоки за изпълнене на практическата задача.
Практическа задача.
Анализ: Обсъждане на задачата „Разчупване на леда“.

2. „Отношения“
Анализ: Представяне и обсъждане на готовите проекти „Разчупване на леда“.
Теория: Насоки за изпълнение на настоящата задача „Отношения“.
Практическа задача.

3. „Хвани емоцията“
Анализ: Представяне и обсъждане на готовите проекти „Отношения“.
Теория: Насоки за изпълнение на настоящата задача „Хвани емоцията“.
Практическа задача.

4. „Стани звезда за един ден“
Анализ: Представяне и обсъждане на готовите проекти „Хвани емоцията“.
Теория: Насоки за изпълнение на настоящата задача „Стани звезда за един ден“
Практическа задача.

5. Представяне на проектите „Стани звезда за един ден“. Обсъждане на пречките и преживяванията на фоторепортерите и звездите. Коментар и избиране на трите най-добри проекта.

МОДУЛ ИНТЕРВЮ


1. Улична анкета
Теория: Насоки за интервюиращите.
Практическа задача: Улична анкета.
Анализ: Обсъждане как е преминало анкетирането – с какви трудности са се сблъскали журналистите.

2. Интервю по телефона (интервютата ще бъдат с реални известни личности от областта на политиката, науката и културата).
Теория: Насоки за интервюиращите.
Практическа задача: Блиц интервю по конкретна тема.
Анализ: Обсъждане на интервютата. Подготовка за следващата задача.

3. Интервю на живо с известна личност.
Теория: Насоки, обсъждане на въпросите за интервюто.
Практическа задача: Интервю (интервюто е общо, всеки репортер има право на по три въпроса.)
Практическа задача: сваляне на текста и оформяне на интервюто.

МОДУЛ РЕПОРТАЖ

1. Репортаж по тема
Теория: Накратко за жанра на репортажа. Насоки.
Практическа задача: Репортаж по тема – репортерите се разделят на екипи по двама – фотограф и пишещ журналист, темите са различни за всеки екип.
Практическа задача: Подготовка – двойките избират тема, като се консултират с преподавателя. ВАЖНО! През седмицата екипите трябва да изготвят своите репортажи.

2. Репортаж по тема – част 2
Анализ: четене и обсъждане на репортажите – слабости, постижения.
Анализ: авторите споделят впечатленията си от работата, какви са били най-големите им затруднения.
Анализ: Избор на най-интересния и най-добре написан репортаж.

МОДУЛ НОВИНИ
1. Стилът на АП.
Теория: Правилото на петте „К“.
Практика: съчиняване на новинарска дописка по истински актуални новини.
Анализ: четене, коригиране и коментар на написаното.

2. Пресконференция
Теория: практически указания за поведението на журналиста по време на пресконференция.
Практика: видеозапис от реална пресконференция.
Практика: Ситуационна игра.
Анализ: Обсъждане на поведението на участниците. Журналистите споделят своите затруднения.

ФИНАЛЕН ПРОЕКТ

Практика: Съставяне на вестникарски брой от събраните по време на курса материали.
Анализ: Обсъждане на наученото.
Кратко представяне на модулите за следващия курс – РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА, КОМЕНТАР, СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА и др.

Твоят ментор е

Елизабет Радкова

Елизабет Радкова

Елизабет Радкова е журналист с над 20-годишен опит във водещите печатни медии в България. Работи като репортер и редактор в отдел „Международни новини“ на в. „Стандарт“ и в. „Сега“ и в отдел „Култура и оживление“ на в. „24 часа“. От 2014 г. до днес работи като редактор в отдел „Култура“ на в. „Труд“.

Образование:

- магистър по „Английска филология“ със специалности „Превод“ и „Лингвистика“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“;

- специализация по фотожурналистика и разследваща журналистика във Факултета по журналистика на Университета на Мисури, Колумбия, САЩ, за една академична година. Това е един от първите журналистически факултети в света, както и един от най-престижните.
Добави към началния екран
Stemico
Stemico.bg
Откажи Добави