Клуб „СТЕМ Млад инженер“

">


Механика, технология и математика

Механиката е изучаване на движението и силите. Тя има силни връзки с математиката и физиката. Инженерната механика стои в основата на всички механични науки и може да бъде приложена в строителството, материалознанието и инженерството, машиностроенето и аеронавигационното и космическото инженерство.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ:

По време на обучението учениците се запознават с основите на механиката, адаптирани за нуждите на курса и с приложението им за решаване на конкретни инженерни задачи.

ЗА МЕН ЛИ Е:

ако ти си между 12 и 16 години с интерес към механика, технология, и дизайн - ДА!

КАКВО ЩЕ НАУЧА:


Курсът има за цел да изгради основите на пространственото въображение, начините на проектирането, създаването на трудови навици и подготовка за едно бъдещо инженерно развитие.

1. Уводен урок

- Основи на механиката
- Запознаване с основни инструменти и начините за използването им
- Сглобяване на прости конструкции (кула за земетресение)

2. Моделиране

- Запознаване с основите на моделирането
- Изготвяне на форми за отливки
- Изготвяне на гипсови отливки

3. Запознаване с процеса на горене

- Барбекю

4. Създаване и сглобяване на сложни детайли

- Сейф с цифрово заключване

5. Създаване и сглобяване на сложни детайли

- Машина за сортиране на монети

6. Създаване и сглобяване на сложни детайли

- Баскетболна игра

7. Основи на хидравлика

- Принцип на действие на скачените съдове
- Изготвяне на шпионски пистолет

8. Моделиране и сглобяване макет на четири цилиндров двигател

- Изучаване принципа на действие на двигателя с вътрешно горене, ремъчни предавки
валове и др.

9. Предавки - предназначение и принцип на действие

- Моделиране и сглобяване макет на петстепенна скоростна кутия

10. Основи на запояването

- Технология и нужни материали
- Подготовка за запояване
- Техники на запояване

11. Изготвяне на платки

- Изготвяне и печат на схема върху платка
- Почистване на медно покритие
- Пробиване на отвори

12. Електрически вериги

- Схематично изображение
- Създаване на електрическа верига
- Измерване големината на тока в различните участъци
- Успоредно и последователно свързване
- Прав и променлив ток

13. Конструиране и създаване на електрически двигател с подръчни материали

14. Проектиране и сглобяване на функционален модел на ескалатор

Твоят ментор е

Цветелин Соколов

Цветелин Соколов

Аз съм инж. Цветелин Соколов, завършил съм висшето си образование в най-старият технически университет в Русия - “Санкт-Петербургский горный университет”.

В момента съм Инспектор технически надзор на съоръжения с повишена опасност в най-голямата частна газова компания в България.

Като преподавател съм водил много професионални обучения, практики и стажове.

С годините успях да се убедя, че добрата инженерна подготовка дава възможност за справяне с голям спектър от задачи и различни предизвикателствата. За това се надявам и вярвам, че с натрупаните от мен знания и опит, ще мога да бъда от полза на младите хора по пътя им към инженерната наука.
Добави към началния екран
Stemico
Stemico.bg
Откажи Добави